Què fem des de l’A.F.A.M.?

Què fem des de l’A.F.A.M.?

Els serveis que dóna l’AFAM als seus associats són:

1. Servei d’acollida i informació:

Totselsfamiliarsquetinguincurad’unmalalt d’Alzheimer seran escoltats i rebran tot l’assessorament i la informació que necessitin.

2. Servei d’atenció social:

Atenció individualitzada a les famílies per atendre o donar suport a la problemàtica sociofamiliar que genera la malaltia d’Alzheimer i per informar, orientar i assessorar sobre els recursos sociosanitaris existents que ajuden a pal·liar-la.

2.1. Suport social individualitzat. 2.2. Ajudes tècniques de préstec: Us recordem que podeu disposar d’ajudes tècniques de préstec: grua elèctrica, llits articulats, baranes de llit, barres per agafar-se al bany, matalassos d’aire i compressors, cadires de rodes, protectors de llits, etc. 2.3. Servei d’Ajuda Domiciliària (SAD): És un servei especialitzat que, mitjançant personal qualificat i amb supervisió de l’AFAM, presta suport personal, atenció i ajut als malalts d’Alzheimer en els seus domicilis. 2.4. Centre de Dia: La seva finalitat és atendre els malalts d’Alzheimer en les diferents fases del procés de la malaltia i facilitar a la família unes  hores de descàrrega. De dilluns a divendres de 9 a 19h, amb servei de transport i càtering.

3. Servei d’atenció psicològica:

Atenció psicològica individual i/o familiar mitjançant entrevistes, tant d’orientació i assessorament com de valoració i psicoterapèutiques realitzades per un psicòleg. 3.1. Suport psicològic individualitzat.

3.2. Suport psicològic grupal: Grups d’Ajuda Mútua.

4. Servei d’assessorament legal i jurídic:

Incapacitacions i tutories, tipus d’invalidesa i obligacions entre familiars.

5. Servei d’assessorament per a l’accessibilitat i l’adaptació de l’entorn: El soci podrà assessorar-se de les modificacions i adaptacions que, de manera progressiva i a mesura que la malaltia avança, serà necessari introduir a la llar per tal que el malalt pugui continuar desenvolupant els seus hàbits quotidians i mantenir una vida el més autònoma possible i amb les suficients garanties de seguretat física i psicològica, mobilitat i confort.

6. Servei de Formació:

Tallers formatius monogràfics per familiars- curadors i per professionals, conferències per familiars i professionals.

Deixa el teu comentari

El teu correu electrònic no será publicat