L’AFAM celebra l’Assemblea General de socis

L’AFAM celebra l’Assemblea General de socis

El dia 18 de juny va tenir lloc l’Assemblea General de socis de l’A.F.A.M. al Centre de Dia de Mataró, amb l’assistència de 16 socis i 13 delegacions de vot.

En representació de la Junta hi varen assistir les següents persones:

Presidenta: Sra. Mª Àngels Fradera

Presidenta Honorífica: Sra. Ascensió Miró

Vicepresidenta: Sra. Enriqueta Puntí

Tresorera: Sra. Antònia Bornay

Secretària: Sra. Mª del Carme Paradell

Vocals:  Sra. M.Dolors Fernández, sr. Francesc Ibáñez i sr. Josep Codina.

L’assemblea va tenir caràcter extraordinari, i a banda dels punts habituals de l’ordre del dia com són la presentació i aprovació de la memòria de la Junta, el balanç i el pressupost,es varen presentar als socis dos documents nous:el Codi Ètic i el Pla Estratègic d’AFAM. Ambós documents varen ser aprovats pels socis presents.

Per una banda, el Codi Ètic té com a principals objectius:

  • Donar-nos un marc ètic compartit.
  • Identificar els valors i principis en els que l’organització basa la seva missió.
  • Servir d’orientació i guia en les diferents actuacions en l’exercici de l’activitat social de l’entitat.
  • Actuar com a factor de pertinença i participació en l’organització.

El Pla estratègic defineix i concreta quines accions preveu l’AFAM, d’acord amb la visió, missió i valors i com les portarà a terme.

En el següent enllaç teniu accés a un resum de la memòria i als dos documents.

Memòria AFAM 2017

Deixa el teu comentari

El teu correu electrònic no será publicat