L’A.F.A.M. (Associació Familiars Alzheimer Maresme)

L’origen de l’Associació Familiars Alzheimer Maresme es remunta a l’any 1990 quan neix com a Delegació d’A.F.A.B. Maresme, associació amb la que ha estat vinculada els darrers 15 anys fins el dia 1 de Novembre de 2005 en que es va constituir com a associació independent, amb el nom d’ A.F.A.M.

La delegació va néixer amb la il·lusió de poder ajudar les famílies que ho necessiten bé oferint suport econòmic o bé oferint un suport moral.

L’A.F.A.M. està formada per un grup de persones que col·laboren voluntàriament amb totes les activitats que es duen a terme. Totes elles parteixen de l’experiència de tenir o haver tingut un familiar amb la malaltia d’Alzheimer . També compta ,actualment, amb el suport tècnic d’un treballador social i d’una psicòloga i d’altres professionals que treballen al Centre de Dia que l’A.F.A.M. té a Mataró.

L’A.F.A.M. realitza una tasca de suport als afectats directament o indirectament per la malaltia: incentiva la formació de comissions de treball i grups d’ajuda mútua, fomenta la informació a les famílies afectades, difon els darrers coneixements en matèria mèdica i orienta en l’atenció directa a les famílies a través del departament social, així com la recerca del recurs més adient per a cada malalt.

L’A.F.A.M. lluita per aconseguir, tant pels malalts d’Alzheimer com per les seves famílies, una millor qualitat de vida, a nivell físic, psíquic i emocional així com per millorar la sensibilització de la societat envers la malaltia que pugui garantir una atenció digna.