Què fem?

El Centra de Dia ofereix als seus usuaris i familiars  serveis i activitats destinats a facilitar l’adquisició dels nostres objectius.

 Serveis:

Activitats:

En totes els casos els usuaris realitzen les activitats més adients al seu estat cognitiu.

Aquí podeu veure els disferents espais dels que disposem per a la realització de les activitats i serveis!