Calendario

Presentació del Calendari Solidari 2020 dels Mossos d’Esquadra.

Presentació del Calendari Solidari 2020 dels Mossos d’Esquadra.

El passat dia 18 de setembre, va tenir lloc al Recinte Modernista de Sant Pau la presentació del Calendari Solidari 2020 dels Mossos d’Esquadra. El calendari, ja en la seva 7a edició, serà també enguany a benefici dels malalts d’Alzheimer i les famílies. L’acte va comptar amb la presència, entre altres, del Conseller d’Interior, sr. Miquel Buch, acompanyat del director general de la Policia,  sr.Andreu Joan Martinez, i del comissari cap de la Comissaria General de Relacions Institucionals, Prevenció i Mediació dels Mossos d’Esquadra, sr.Josep Codina. En representació de FAFAC, l’acte va comptar amb la presència de la Presidenta sra. Inmaculada Fernández, directora també del Centre de Dia d’AFAM de Mataró. Per part de la Junta Directiva d’AFAM hi varen assistir, entre altres, la Presidenta, sra. M. Àngels Fradera, la vicepresidenta sra. M. Dolors Fernández, la tresorera sra. Antònia Bornay i el sr. Guifré Tarragó, vocal. L’AFAM vol agrair als Mossos d’Esquadra el compromís i suport mostrats envers els malalts d’Alzheimer i les famílies afectades. Moltes gràcies!

Podeu comprar el Calendari Solidari a l’AFAM, al carrer Sant Pelegrí,3 de Mataró i també al nostre Centre de Dia, carrer Carlemany,10 de Mataró. El preu és de 5€. Moltes gràcies per col·laborar!

Cliqueu a sobre de la imatge si voleu veure el making of del Calendari!

 

 

 

Dia Mundial de l’Alzheimer 2019

Dia Mundial de l’Alzheimer 2019

Com cada any l’AFAM es prepara per celebrar, el proper dia 21 de setembre, el Dia Mundial de l’Alzheimer. Enguany, amb el lema proposat per CEAFA “Evolució”, aquesta jornada té com a objectiu conscienciar la societat dels canvis que es van produint en relació a la malaltia així com la necessària implicació social i institucional. Aquesta implicació, ha de ser capaç de generar respostes i actuacions conjuntes que puguin fer front als nous reptes que es plantegen.

L’AFAM, durant aquestes jornades, ha preparat un seguit d’actes informatius i de sensibilització al voltant de la malaltia i les conseqüències que té sobre els afectats i les famílies. També hem preparat activitats culturals i lúdiques destinades a la recaptació de fons per tal de fer front a les demandes de suport de les famílies dels afectats. Des d’aquí us animem a participar i us agraïm, com sempre, la dedicació i col·laboració de tots els que feu possible l’èxit d’aquestes jornades!

Trobareu tota la informació a la nostra agenda i clicant a sobre les imatges.

             

Lliurament del xec del Calendari Solidari 2019 dels Mossos d’Esquadra

Lliurament del xec del Calendari Solidari 2019 dels Mossos d’Esquadra

El passat dia 10 de juliol va tenir lloc, a la seu de FAFAC, el lliurament del xec del Calendari Solidari dels Mossos d’Esquadra. L’acte va comptar amb la presència, entre altres personalitats destacades, del Sr.Eduard Sallent, Comissari en Cap dels Mossos d’Esquadra, el sr.Andreu Joan Martínez, Director General de la policia, i la sra. Inmaculada Fernández, presidenta de FAFAC i directora del Centre de Dia d’AFAM de Mataró. Per part de l’associació hi varen assistir la presidenta, sra. M. Àngels Fradera i la Sra. Antònia Bornay, tresorera d’AFAM.

El sr. Andreu Joan Martínez va fer donació del xec per un import de 61.970 euros a FAFAC. L’AFAM vol agrair al cos de Mossos d’Esquadra el seu suport i compromís amb els afectats per la malaltia d’Alzheimer.

Presentació del “Calendari Solidari 2019” dels Mossos d’Esquadra

Presentació del “Calendari Solidari 2019” dels Mossos d’Esquadra

Avui dia 21 de setembre, Dia Mundial de l’Alzheimer, ha tingut lloc a l’Auditori de la Pedrera la presentació oficial del Calendari Solidari 2019 dels Mossos d’Esquadra. L’acte ha estat presentat pel conseller d’Interior, Miquel Buch, acompanyat del director general de la Policia, sr. Andreu Joan Martinez i del comissari en cap dels Mossos d’Esquadra, Miquel Esquius. També han assistit a l’acte la presidenta de la FAFAC i directora del Centre de Dia d’AFAM, Immaculada Fernández, i membres de la Junta Directiva d’AFAM, entre ells la presidenta sra. Maria Àngels Fradera.

Per a més informació sobre l’acte podeu consultar la notícia publicada a la pàgina web de la Generalitat de Catalunya: El conseller d’Interior, Miquel Buch, presenta el calendari solidari 2019 dels Mossos d’Esquadra

Calendari Solidari Mossos 2019

Presentació del Calendari Solidari 2018 del Mossos d’Esquadra

Presentació del Calendari Solidari 2018 del Mossos d’Esquadra

El dia 24 de novembre va tenir lloc a Mataró la presentació Calendari Solidari 2018 dels Mossos d’Esquadra. L’acte va tenir lloc a les 19:00h a la Sala Pastoral del Col·legi Cor de Maria (Riera nº59, Mataró). Es va comptar amb la presència, per part de l’Ajuntament, de la Primera Tinenta d’Alcalde, sra. Núria Moreno i per part dels Mossos d’Esquadra, el sr. Josep Maria Cavallé, Cap de la Comissaria de Mataró. Per part d’AFAM hi varen assistir els membres de la Junta Directiva i també socis i voluntaris habituals. Com a cloenda de l’acte, hi va haver una actuació musical a càrrec de la coral “La Nota”.

Servei d’atenció social

Servei d’atenció social

El Centre de Dia Terapèutic de l’AFAM de Mataró experimenta l’Art de la Cianotípia en malalts d’Alzheimer i altres demències

Des de CEAFA (Confedera- ció Espanyola d’Associaci- ons de Familiars d’Alzhei- mer) i el departament de Psicologia Social de la Universitat de Salamanca s’han dut a terme una sèrie d’intervencions d’educació artística adaptades a per- sones amb demència. Conjuntament amb el Cen- tre de Referència Estatal d’Alzheimer (http://www. crealzheimer.es) es va engegar un estudi amb la finalitat de fer un seguiment científic d’aquestes inter- vencions.

La tècnica artística que es va fer servir és la Cianotípia. La Cianotípia és un pro- cediment fotogràfic molt antic (1842). El nom prové del característic color blau que produeix el procés (Cian ve del grec Cyanos que és blau fosc). El mèto- de de treball és molt senzilli consisteix en aplicar una emulsió fotosensible sobre un suport (pot ser un paper blanc, una fusta, una pedra llisa, etc.), que es torna- rà blau quan l’introduïm a l’aigua desprès d’haver estat exposat al sol durant uns minuts.

La imatge la podem ob- tenir mitjançant objectes, plantes, materials opacs, transparents o translúcids com poden ser els nega- tius fotogràfics.

Un cop resolta la primera fase de l’estudi, que es va fer amb usuaris del centre de dia del propi CRE, es va valorar que els resultats havien estat positius, però que la mostra era mas- sa petita com per poder extreure’n uns resultats prou concloents. És a par- tir d’aquest moment que contacten amb CEAFA per plantejar la incorporació a l’estudi d’altres centres d’arreu de l’Estat.

Així doncs els dies 19 i 20 de juny de 2015 ens vam trobar a Salamanca repre- sentants de 14 comuni- tats autònomes diferents amb la finalitat d’obtenir la formació necessària per poder dur a terme aquesta tècnica artística-terapèutica.

L’Associació de Familiars d’Alzheimer del Maresme va ser l’associació escolli- da per representar Catalunya.

Des de principis de juliol i fins a finals d’octubre, es duran a terme entre 20 i 24 sessions al Centre de Dia terapèutic, especialit- zat en atenció a persones amb malaltia d’Alzheimer i altres demències, ubicat a Mataró. Aquestes sessions estaran dirigides pel treballador social del centre i hi parti- ciparan 6 usuaris habituals escollits, que es troben en fase inicial o moderada de la malaltia.

La finalitat de l’estudi és poder recollir, seguint un 1995 2015 avançant junts model preestablert, tota una sèrie d’indicadors de benestar psicosocial, que seran comuns als 14 cen- tres on s’introduirà aquesta tècnica.

Un cop concloguin els ta- llers, aquestes dades es faran arribar a la Universitat de Salamanca, la qual publicarà el resultat de l’estudi.

Aquests resultats els po- dran trobar penjats a la nostra web (www.afama- resme.org) un cop ens els facin arribar. I, si és valorés com una tècnica terapèu- ticament adequada, s’inclouria dintre de la progra- mació habitual del nostre centre.