Serveis generals

L’A.F.A.M. la constitueixen els seus associats i està regida per la Junta Directiva que es reuneix amb una periodicitat mensual. Pel que fa al Centre de Dia, l’equip professional està format per: direcció, psicòloga, treballador social, fisioterapeuta, infermera, terapeuta ocupacional, auxiliar de geriatria i personal

Els serveis que ofereix l’A.F.A.M. per tal de garantir els objectius proposats, s’organitzen a partir de diverses comissions de treball coordinades per les persones responsables de les mateixes i són:

L’A.F.A.M. ofereix informació a les persones interessades a partir d’una plantilla de familiars voluntaris amb coneixements específics de la malaltia, ja sigui, perquè han conviscut amb algun malalt d’Alzheimer o perquè la seva professió els ha fet interessar-se per l’Alzheimer.

Es tracta d’un servei dirigit sobretot a les persones que acaben de saber que algú de la família pateix la malaltia.

Els grups de suport i ajuda mútua, també coneguts com GSAM, són reunions de familiars cuidadors que tenen com a objectiu reduir l’impacte negatiu que poden experimentar els cuidadors i cuidadores no professionals i millorar la seva qualitat de vida i la de la persona malalta d’Alzheimer o altres demències.

Aquestes reunions es realitzen de forma quinzenal i a través de l’aprofundiment en temes d’interès es comparteixen experiències i dubtes de manera oberta per disminuir la intensitat dels sentiments del cuidador i facilitar l’afrontament de la malaltia.

Si necessiteu ampliar aquesta informació i consultar horaris, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres.

Aquest servei es fa en col.laboració amb el treballador social de l’A.F.A.M. Gràcies a aquest servei s’estudien les necessitats reals de cada família i s’organitzen els serveis d’ajuda per part de les treballadores familiars així com el suport econòmic quan es considera oportú.

Pel que fa als voluntaris, l’A.F.A.M. acull les persones interessades en col.laborar amb l’associació i els distribueix segons les capacitats i interessos en les diferents comissions. També es garanteix, des de l’A.F.A.M. cursos de formació adreçats als familiars, als treballadors i als voluntaris.

L’A.F.A.M. disposa d’un servei de lloguer de material de suport als malalts com llits, grues i cadires que ha rebut de diferents donacions i també adquirits, que posa a disposició dels seus associats. També ofereix la possibilitat d’adquirir a més bon preu productes de parafarmàcia de primera necessitat com són les esponges, bolquers ,cremes etc..

A qui es vol arribar

Les activitats que l’A.F.A.M. desenvolupa, estan dirigides a tota la comarca del Maresme malgrat la concentració més gran de socis és a la ciutat de Mataró. Per aquest motiu, l’A.F.A.M. es proposa dirigir més esforços en la difusió de l’associació a la resta de poblacions de la comarca i de fet ja s’està fent en poblacions com Calella, amb l’objectiu de garantir un servei de qualitat que arribi a més gent.