OBJECTIUS DE L’A.F.A.M

L’objectiu prioritari de l’A.F.A.M. és el de millorar la qualitat de vida del malalt d’Alzheimer i de les famílies afectades. Per aconseguir-ho es realitzen diferents activitats d’ajut a les famílies i de representació davant l’administració:

  • Assessorar i informar de qüestions mèdiques, psicològiques, legals, econòmiques o d’assistència social relacionades amb la malaltia d’Alzheimer.
  • Promocionar la necessitat d’un diagnòstic correcte.Ajudar les famílies a suportar l’impacte psicològic que suposa la malaltia.          
  • Orientar cap a una atenció integral del malalt.
  • Estimular la investigació científica.
  • Informar i sensibilitzar la societat.
  • Representar davant l’Administració i altres institucions els interessos dels malalts i de les seves famílies.